Gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség. John Updike NYÚLSZÍV

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség

Ígéretünkhöz hűen folytatjuk a Latzkó Andor-pályázat nyertes műfordításainak közlését. Amire a fal mellett sorakozó ágyak és a templom közepén, az oszlopok alatt álló szalmásládák sem voltak képesek, egyetlen egy gránát megoldotta: sikeresen megfosztotta ünnepélyességétől az ódon templomot.

A hatalmas terem úgy ásítozott meztelenül, akár egy kiürített raktár; mintha minden, amit a jámbor keresztények évszázadok alatt idehoztak, és féltő reménnyel, a rájuk nehezedő bűntudattól sújtottan, suttogva az oltárok elé helyeztek, kiszökött volna a fal sebeiként tátongó ablaküregeken. A gyönyörű festett üvegablakok pedig, amelyek egykor oly lelkiismeretesen vigyáztak arra, hogy a magas, komor boltív alól felzengő, rég elcsendesült korálok és a szószékről a piszkos kőcsempékre hulló számtalan kemény papi szó ne juthasson ki abba az istentelen világba, most a kis temetőben feküdtek, csörömpölő halomba söpörve.

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség dicinon magas vérnyomás ellen

Két álmos francia szanitéc piszkálgatta a törmeléket a botjával: időnként rábukkantak egy-egy felirattöredékre; a szentképek darabjaiból groteszk figurákat raktak össze, közben disznó vicceket meséltek egymásnak és röhögtek.

Egy idő múlva azonban megunták a játékot, a temetőt szinte felperzselő nap pedig visszazavarta őket a fal árnyékába.

Рубрика: Enyhe pikkelysömör gyógyszerek

Majd a hátizsákjukat a nyakuk alá gyűrve ismét leheveredtek a kabátjukra, ugyanúgy és ugyanoda, ahova tegnap vagy tegnapelőtt; a méhek zümmögését hallgatva ásítoztak, heverésztek, és folytatták a fél órával azelőtt abbamaradt eszmecserét. Igazam lesz! Nem történik itt már semmi. A tegnap esti, eltévedt gránát volt az utolsó üzenetük; mára talán a Rajnán járnak. A kisebbik fölényesen megvonta a vállát, és gyanakvóan tekintett bajtársára. Én mondom neked, ennél az istenverte templomnál még a legszörnyűbb golyózápor is jobb!

Ott fekszenek némán, mint a halak; csak bámulnak ránk, aztán meghalnak. Hát az lenne a katonák gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség, hogy arra várjanak, mikor akad megint valami, amit el kell ásni? A pokolba is! Úgy ülünk itt, mint két dögre leső holló.

A szőke hangos, nyers nevetéssel felelt: — Istenemre, nem rossz hasonlat! Mint a tőkehalak, amikor kitéped a horgot az állkapcsukból, és hagyod, hogy véresen vergődjenek a csónakban: ezek pont úgy fekszenek ott. Bár, végül is mit mondhatnának?

A nővér épp annyira nem tud németül, mint mi. Tulajdonképpen hányan vannak még?

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség magas pulzus kezelése házilag

A kisebbiknek kezdett az idegeire menni ez a hangos, örömködő beszéd. Elkínzott arcot vágva, kelletlenül válaszolt: — Tegnapelőtt huszonegyet hagytak itt nekünk, ebből azóta hatot ástunk el, de hát erre csak emlékszel. Napi kettő. Ha így folytatódik, még egy hétig sírásók maradunk. Köpött egyet, majd elhallgatott.

  • Latzkó Andor: Der Verräter | Napút Online
  • Knopf, Inc.
  • Alacsony pulzus 50
  • Lehetséges-e hipertóniával élni

Pillantása a messzeségbe, a közeli falu romjaira tévedt, ahol a lombtalan, szétlőtt fák mögött futó országút gőzölgő csíkként zárta le a láthatárt. Éjjel-nappal autók dübörögtek végig rajta. Egyik a másik után, szakadatlan; a porfátyol örvénylő felhőjéből, amely oly fekete volt, akár egy gránátrobbanás füstje, időről időre egy-egy elhaladó jármű tűnt elő.

A katona vágyakozva felsóhajtott, és ökölbe szorított kezét keserűen a hátizsákjára ejtve, összeszorított foggal megismételte: — Mint a hollók. Ám a várt helyeslés elmaradt.

Latzkó Andor: Der Verräter

Bajtársa immár tátott szájjal feküdt mellette — elaludt. A kisebbik elmerengve bámulta a rideg, kifejezéstelen arcot és a tátongó garatot; eszébe jutott a számtalan holttest, amelyet az elmúlt néhány nap során szedtek össze, és már-már egy erős bordán bökéssel felébresztette szendergő társát. Azonban végül erőt vett magán, és inkább ismét végigtekintett a sivár vidéken, a háttérben magasodó porfelhőtől a fal kormos romjain át egészen a feldúlt temetőig és a csillogó törmelékhalomig: minden szürke volt és elhagyatott; csak füst meg por meg az a halálos csend, amelyet még az autók zaja sem tört meg, olyan messze állt a templom az úttól.

Marie nővér a legfelső lépcsőn, a nyitott kapu előtt ült. Könyökét felhúzott térdén nyugtatva állát tenyerébe zárta; komor arca egy pillanatra felderült, amint a két katona szokásos duettje rövid szünet után ismét megütötte a fülét. Mulatságosnak találta, hogy éjjel-nappal bármikor képesek elaludni; ő maga háromszor huszonnégy órája le sem hunyta a szemét, és égő talpára már ráállni is alig tudott; vörösre duzzadt szemhéja alól kábán bámult a templom előtt terpeszkedő, vakítóan ragyogó tér felé.

Egyszerűen nem tudott már mit kitalálni! Legalább tucatszor kiküldte a katonákat az úthoz azzal a megbízatással, hogy átadjanak egy sürgős üzenetet az arra járó kocsisoknak, kerékpárosoknak és lovas futároknak. Vajon az emberek nem találtak el az egészségügyi állomáshoz ebben a nagy felfordulásban, vagy egyszerűen megfeledkeztek az ígéretükről?

Mindenesetre nem lett volna értelme ismét felébreszteni őket, és tizenharmadszorra is megkísérelni ugyanazt. Bizonyára ismét csak vonakodnának megtenni — hiszen a kisebbik egyszer már összeszedte magát, hogy megállítson egy parancsnoki autót, és, ahogy beszámolt róla, a felháborodott őrnagy hajszál híján lelőtte, mert nem volt képes felfogni, hogyan veheti gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség a bátorságot ahhoz, hogy miközben épp a győztes előrenyomulás közepette robog vissza ünnepeljük a szív egészségének hónapját parancsnokságra a csodás hírekkel, feltartóztassa a szűkös gyógyszerkészletről szóló hosszú litániáival, mintha holmi patikus lenne.

Nem; ezektől, akiknek ilyen sietős a dolga, nem számíthatott segítségre! Sem azoktól, akik a szanaszét heverő hullák felől érkeztek, és el kellett haladniuk a hamuszürke testek halmai meg a sérültek mellett, akik szétlőtt lábbal, botladozva vonszolták végig magukat az országút mentén, és hatalmas, könyörgő szemekkel bámultak minden távolodó autó után.

Most forduljanak vissza, ismét el a már látott rengeteg borzalom előtt, észben tartva a kis templom szűkölködő betegeinek unalmas históriáját? De mi más adhatott volna még okot a reményre? Képtelen volt tovább várni arra, hogy rátaláljon a szerencse. A kötéseket ki kellett cserélni, mert átitatta őket a vér, és kidörzsölték a hegedő sebeket; gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség a szűkös készlet pedig, amit a menekülő németek a sekrestyében hagytak, már rég elfogyott; csupán a telefonkészülék álldogált ott csúfolódva: szakadt zsinórja gúnyosan lengedezett az ablak előtt.

John Updike NYÚLSZÍV

Az ápolónő szeme megtelt könnyel. Hát nyugodtan végig kellene néznie, amint elüszkösödnek a sebeik, az egyiké a másik után, gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség mind belepusztulnak? Egész teste remegett a felháborodástól mindazok lelkiismeretlenségére gondolva, akik ide rendelték, majd egyszerűen megfeledkeztek róla. Három napon keresztül minden egyes alkalommal felderült az arca, amikor egy kocsi végigrobogott az országúton; szeme a felszálló porfelhőre tapadt, mintha csak a pillantásával eltéríthetné az elhaladó autót, hogy ráterelje a templom felé vezető mellékútra.

Mára átkozta önnön hiszékenységét, és nem tudta nem szégyellni magát, amiért ő is hibás volt saját gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség. Indulunk tovább. A németek menekülnek. Győzelem, győzelem! Ám már három nap is eltelt azóta, és csak nem mozdultak!

  • John Updike NYÚLSZÍV - PDF Free Download
  • Az egyik flakonból itatott, de minden mellécsorgott, a másik egy magazinnal legyezgette a homlokom, amíg megérkezett a mentő.
  • Magas vérnyomás és C-vitamin
  • Enyhe pikkelysömör gyógyszerek - zabolazo.hu
  • Töklé magas vérnyomás esetén
  • A kígyó nyelve / Helyzetjel / zabolazo.hu - a művészeti portál

Már egy teljes éve, az előőrs első ütközete óta műtősnővérként dolgozott a fronton. Magas vérnyomás 2 fokozatú 3 kockázatú kezelések érezte úgy, hogy elég volt már ebből; például a csatanapok után, amikor végeláthatatlan sorokban érkeztek az autók a tábori kórházakba, és a folyosók véres hordágyakkal teltek meg. Az orvosok úgy izzadtak, mintha csak egy gépházban robotoltak volna, és magas rangú tisztnek vagy protekciósnak kellett lenned ahhoz, hogy már a beszállítás napján megoperáljanak vagy bekötözzenek.

Nemcsak az ellenséges oldal sebesültjeire, de még saját honfitársaikra, a szegény, nyögdécselő francia gyalogos katonákra, a poilukra is ráförmedtek, amikor azok az újrakötözés kínjai közepette kegyelemért könyörögtek; és gyűlölködve visszalökték őket, ha véres csonkjaikat az elkínzott doktor orra alá dugták, aki a vérszagban, kutya hőségben és kloroformgőzben ledolgozott tizenkét kemény óra után csupán saját kimerült önmaga iránt tudott kegyelmet tanúsítani.

Hát nem volt egyértelmű, nem kellett volna előre látnia, hogy a tábori orvos a győztes előrenyomulás izgalma közepette ígérete ellenére bizonyára megfeledkezik majd a templomról, benne a húsz német sebesülttel? Egyedül saját magát hibáztathatta! Az ő bűne volt, hogy a húsz fiatal, erős férfinak, akikért otthon feleségek és édesanyák aggódtak, nyomorultul el kell pusztulnia!

Ökölbe szorított kézzel, hangtalan zokogástól rázkódó, lehajtott fejjel Marie nővér egyre inkább magába roskadt.

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség hogyan kezeli a keleti orvoslás a magas vérnyomást

Miután apácaként nagy tapasztalatra tett szert a bűnbánat terén, szinte gyóntatópapként csikarta ki magából a vallomást, miszerint ha francia sebesültek feküdnének a templomban, valószínűleg… nem, biztosan… sőt, egész biztosan megérkezett volna már a segítség, és nem játszadoznának ily felelőtlenül honfitársaik életével.

Jézus nővéreként szenvedő embertársait barátokra és ellenségekre osztotta; épp úgy, mint a tábori orvos, aki a felszabadított francia sebesülteket autóval visszaszállíttatta, míg a németeknek, amelyikük csak képes volt talpra állni, gyalog kellett megtenniük a legközelebbi katonai kórházhoz vezető, tizenkét kilométeres utat.

Hogyan lehetséges, hogy mégis megőrizte a hitét, és ezt a vigasztalan menetelést végignézve továbbra is türelmesen várakozott? Mintha még most is magán érezte volna a sápadt, sovány német pillantását, aki a durva parancsszó felharsantával, formátlanra dagadt lábát egy botra támasztva, szemében a szenvedő teremtmény minden gyámoltalanságával és rettegésével, bicegve megkezdte kálváriáját. És most? Egyszer valóban meg kell majd fizetnie a bűnéért… a lelkükért?

Karjával a térdére támaszkodva nagy nehezen feltápászkodott, majd a fal mentén haladva fáradtan odabotorkált a katonákhoz. Ám a vallon kérlelhetetlen maradt. A kisebbik késznek mutatkozott még egy lépést tenni az országút felé, azonban azt a szemtelenséget, hogy ő maga szerezzen segítséget, felháborodottan kikérte magának.

A tábori csendőrök kövér pókokként ólálkodnak mindenhol, mesélte; és ha egy felettesének írásbeli parancsa nélkül a hadtápterület felé igyekvő katonát elkapnak, annak annyi. Miután a hasonló veszélyekről szóló történetekkel sem sikerült elnémítaniuk az ápolónőt, a magasabbik szanitéc elveszítette a türelmét.

Társát mérgesen maga után vonva közölte, hogy a kisujját sem fogja megmozdítani emiatt a nőszemély meg az ő ördögi temploma miatt! A nővér krétafehér arccal vonszolta vissza magát a helyére; reszketve bámult be a templom kapuján, mintha az ördög valóban ott rejtőzne, és vigyorogva várakozna a tizenöt lélekre. Nem tehetett mást, mint ölbe tett kézzel várni, amíg valaki megint le nem hunyja a szemét. Remegő térddel nekidőlt egy oszlopnak; nem volt mersze végigsétálni az egyik ágytól a másikig.

Délelőtt néhányan már villogó szemmel, fenyegetőzve, orvost követelve lázadoztak; mások összegabalyodott nyelvvel próbálták meg franciára ültetni kívánságaikat — és a remény felvillanását sápadt arcukon, akárhányszor sikerült kimondaniuk egy-egy szót, még türelmetlen perlekedésüknél is nehezebb volt elviselnie.

Egyre-másra hangos kiáltás harsant; egy-egy rövid eszmecsere a visszhangos templomban. Ezek egyenesen fülsértőnek tetszettek a nővér számára, aki minden szó mögött átkozódást vélt felfedezni — és az átkokat jogosnak is találta. Bocsánatot kellene kérnie? Elmondania az igazságot?

Fontos információk